MVO

We hebben een hele duidelijke visie als het gaat om het bieden van ruimte aan onze klanten. Onze overtuiging is dat onze klanten vrijheid en ruimte nodig hebben om hun eigen bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te vullen. Wij bieden daarvoor duurzame en werkbare oplossingen. Met respect voor de vrijheid van de klant in zijn keuze voor producten, diensten en partners. Ook als het gaat om koppelingen met externe partijen komt dit goed naar voren.

Het handelen naar onze visie heeft automatisch geleid tot duurzaam ondernemen. Zo zijn we sinds 2011 gecertificeerd voor de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Wij werken continu aan een goed werkklimaat, het invullen/creëren van diverse stageplaatsen en het tevreden houden van onze medewerkers én onze klanten. We nemen de kernthema’s van MVO-Nederland en de richtlijnen van ISO 26000 als leidraad voor de verdere uitwerking van ons beleid.

Bij het realiseren van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het van belang om samen te werken met de stakeholders van je organisatie. Wij zien hier twee hoofddoelgroepen: onze medewerkers en onze klanten. Beiden dragen dagelijks bij in de ontwikkeling van onze oplossingen en het waarborgen van onze continuïteit. Samen met hen pakken wij onze maatschappelijke kernthema’s aan. We zijn en blijven hier druk mee bezig.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Domeinen

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Oplossingen
   • Squit 20/20
   • Squit iBis
   • Rx.Launch
 

Ruimtelijke ordening
Oplossingen
   • Rx.Zone
   • Rx.Base

 

Enterprise Content Management
Oplossingen
   • Rx.Front
   • Rx.Enterprise
   • Besluitstraat
   • Rx.Home

Kabels en leidingen
Oplossingen
   • MOOR Platform
   • WoW Portaal

Actueel

Nieuws

Werken bij

Vacature

Top