Afscheid directie zusterbedrijf Crotec

Samenvoeging Crotec en Roxit

door
Redactie

Crotec is sinds juli 2016 onderdeel van Roxit Groep. Kort geleden heeft André Sluyter (algemeen directeur van Crotec), samen met zijn vrouw Gerda van Berkel (Financiële Zaken bij Crotec) besloten om te stoppen met werken en vervroegd met pensioen te gaan. Dit was voor Matty Lakerveld (directeur bedrijfsontwikkeling bij Crotec) aanleiding zich te beraden over de invulling van zijn zakelijke toekomst. Matty heeft besloten als zelfstandig consultant op het gebied van (geo)informatie management en – toepassingen door te willen gaan.

Samenvoeging Crotec en Roxit

Getriggerd door het vertrek van de directie van Crotec heeft de directie van Roxit Groep besloten een organisatorische aanpassing door te voeren. Dit komt er op neer dat Crotec en Roxit worden samengevoegd tot één organisatie, welke zal bestaan uit een business unit VTH (incl. ondergrond) en een business unit RO & GEO. Het management team van Roxit zal hierdoor versterkt worden met Ivo van Dongen (salesmanager Crotec) en Marco Sengers (operations manager Crotec).

Wat is de consequentie voor de Crotec klant?
Het bundelen van onze kennis en expertise betekent in de eerste plaats continuïteit. We zijn qua productontwikkeling al in gezamenlijkheid aan het voorsorteren op de nieuwe productlijnen voor de Omgevingswet. Dit zullen wij nu als één organisatie doorzetten.
Daarbij blijft Crotec opereren op de voor de klanten bekende wijze: de bestaande manier van werken, servicelevels, gemaakte afspraken en dergelijke blijven ongewijzigd. Ook de manier waarop klanten contact hebben met de medewerkers blijft van hetzelfde hoge niveau.

Crotec - Roxit Gebruikersdag 11 mei

Crotec klanten hebben uiteraard de mogelijkheid om gedurende de gehele dag kennis te maken met Roxit en zusterbedrijf Green Valley. Wij hopen iedereen dan ook te ontmoeten op 11 mei!

Aanmelden Gebruikersdag en afscheidsreceptie

Alle Crotec klanten zijn per e-mail persoonlijk uitgenodigd voor de Gebruikersdag. Aanmelden kan via de event website. Meer informatie over de dag is te vinden op www.onzegebruikersdag.nl
Wanneer u onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen kunt u een bericht achterlaten en ontvangt u de uitnodiging alsnog.

Wij danken André en Matty voor de wijze waarop zij Crotec als serieuze speler in de markt voor RO en Geo toepassingen hebben neergezet, en zullen er als Roxit alles aan doen om de klanten in de toekomst naar tevredenheid te blijven bedienen.