Bodem+: Ondersteuning SIKB0101 versie 10 stopt

ODH: eerste organisatie die automatisch bodemdata aanlevert

door
Redactie

Vorige week heeft de Omgevingsdienst Haaglanden gevierd dat de geautomatiseerde aanlevering vanuit Squit iBis 2.0 via de landelijke Uitwisselservice (UWS) naar het bodemloket operationeel is. Zowel de inspanningen van Roxit als van de leveranciers van de UWS en het bodemloket hebben tot dit mooie resultaat geleid. Ook nu is Roxit weer de eerste leverancier die dat met haar bodeminformatiesysteem gerealiseerd heeft.

Inmiddels heeft Roxit ook Squit iBis van andere organisaties via UWS hierop aangesloten, zodat burgers en bedrijven altijd beschikken over actuele bodeminformatie op het landelijke loket. Binnenkort volgen nog meer organisaties.

Bodem+/Rijkswaterstaat kondigde aan dat de ondersteuning van SIKB0101 versie 10 stopt per 1 januari 2018. In mei 2017 is de versie Squit iBis 2.0 uitgerold waarin ondersteuning van de opvolger, SIKB0101 versie 12, is opgenomen. Om een soepele overgang mogelijk te maken ondersteunt Squit iBis 2.0 ook nog de import van SIKB0101 versie 10.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Hans Blonk

Artikel: Bodem+ Ondersteuning SIKB0101 stopt

SIKB: Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer