Gemeente Bronckhorst

Experimenteren met het omgevingsplan

Van 250 plannen naar tien, en van tien naar twee. De gemeente Bronckhorst deed het, met hulp van Dezta Software.

Bronckhorst is een gemeente in de Achterhoek die in 2005 is ontstaan door de samenvoeging van vijf kleinere gemeenten. Er wonen ruim 36 duizend mensen, verspreid over 44 kernen en omliggend land. De herindeling resulteerde in een aanzienlijke voorraad ruimtelijke plannen, niet minder dan 250. Een onwerkbare situatie, zeker gezien ook het grote aantal, soms overlappende, bestemmingen.
Naast het samenvoegen en harmoniseren van al die ruimtelijke regelgeving, zag de gemeente zich geconfronteerd met de opgaaf alles te digitaliseren. Een klus die niet zonder hulp geklaard kon worden.

Centrale bibliotheek

“Voor het digitaliseren hebben we gekeken welke pakketten beschikbaar waren op de markt. Bij een selectieprocedure kwam Dezta Software als beste uit de bus”, vertelt Patric Roes van de gemeente. “Centraal in de software is de bibliotheek met bestemmingen. We zijn met de hulp van enkele bureaus aan de slag gegaan om die te vullen.”

In 2013 kon Bronckhorst trots zijn op de tien plannen die nog resteerden, niet meer in de archiefkast, maar op harde schijf. Alles actueel en digitaal, met uitzondering van twee plannen die vlak voor de digitaliseringsplicht en actualisatieslag waren vastgesteld.

Proeftuin omgevingsplan

De ambitie reikte echter verder. “De Omgevingswet komt eraan, en we willen graag in de geest van die wet vooruit werken. De wet stuurt aan op één Omgevingsplan voor de hele gemeente. Dat is een brug te ver, er zijn toch inhoudelijk grote verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied. Daarom hebben we nu die twee plannen: een stedelijk en een landelijk.”

De plannen zijn qua vorm en structuur gelijk, waardoor ze op termijn samengevoegd zouden kunnen worden. Dat hangt echter van de ontwikkelingen rond de Omgevingswet af. “De wet is nog in ontwikkeling. We hebben een stap in de richting gezet, maar gaan nu niet alles overboord gooien.”

Dat wil niet zeggen dat de gemeente nu afwacht. “Uiteraard blijven we in beweging, we zijn continu ‘bèta’. In onze hele organisatie leeft de ambitie om ons voortdurend aan te passen op de eisen van de tijd en onze kwaliteit te verbeteren.”