Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

Een Omgevingsdienst met grootse ambities

Wat doe je als je iets wil gebruiken wat nog niet bestaat? Dan zijn er twee keuzes: wachten tot een ander ermee komt, of zelf de handen uit de mouwen steken. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) koos voor dat laatste, en droeg actief bij aan de ontwikkeling door Roxit van het Squit 20/20 Omgevingsdossier.

Het dossier is in april 2017 in gebruik genomen, zo’n drie jaar nadat de eerste ideeën erover ontstonden.

“Het Omgevingsdossier kan gegevens van diverse disciplines, zoals bouwen en milieu, samenbrengen in één dossier, maar belangrijker nog is dat de hele keten erin kan werken”, vertelt Remco Rinzema van ODZOB, “daarmee is de actualiteit en kwaliteit van de gegevens beter geborgd".

De noodzaak van zo’n dossier voor een goede samenwerking met onder andere de 21 deelnemende gemeenten, was al in 2014, kort na de oprichting van de dienst, duidelijk. “Je kunt dan wachten tot een leverancier daar een mooie software-oplossing voor heeft die aansluit bij je wensen, of je gaat zelf iets ontwikkelen. Nu zijn wij geen softwarebedrijf, dus helemaal alleen red je dat niet.”

En toen kruisten de wegen van ODZOB en Roxit elkaar. Ook Roxit bleek het concept van het omgevingsdossier al op het netvlies te hebben. Een aantal gesprekken verder was een nieuwe samenwerking geboren.

“Het is spannend, zo’n traject. Je weet van tevoren niet of hetgeen dat er uitkomt, ook echt is wat je wilt. Belangrijk voor ons om het wél te doen, was dat we op deze manier een richting kunnen geven aan de ontwikkeling, zodat het aansluit op de praktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving.”

Twee jaar intensief samenwerken later ‘staat’ het er: het Squit 20/20 Omgevingsdossier. Van concept naar een werkelijk, dagelijks gebruikt systeem met digitale dossiers. Die dossiers zijn vooralsnog hoofdzakelijk met milieugegevens gevuld. “We hopen dat er binnen afzienbare tijd meer ketenpartners op het Omgevingsdossier gaan aansluiten van een van onze gemeenten de bouwtaken over te nemen, zodat er op bredere schaal  informatie in het dossier komt. Dan heb je de keten gesloten. Voor mij wordt dát de eerste echte mijlpaal.”

Valt het aan te bevelen, het mee-ontwikkelen van een softwareproduct? “Dat is ons prima bevallen, een leuke en leerzame ervaring. Roxit is heel open geweest, heeft ons in het proces meegenomen. We hebben onze wensen in vervulling kunnen laten gaan, en lopen nu bovendien voorop.”