Publicatie in Brandweermagazine

VRBZO gebruikt combinatie zaaksysteem en kernregistratie

De relatie van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) met gemeenten is de laatste jaren veranderd. Dit komt ook door de vorming van een omgevingsdienst en de regionalisering van de brandweer.

Daarom heeft VRBZO de processen rondom advisering en toezicht onder de loep genomen. Het resultaat: de introductie van zaakgericht werken.

VRBZO gebruikt voor het zaakgericht werken een software suite die bestaat uit een combinatie van het Green Valley Zaaksysteem en twee kernregistraties van Roxit die vallen binnen Squit 20/20.

Projectleider Toon Verhoeven werd geïnterviewd door de redactie van de Brandweerkrant van Nederland.

> Lees het artikel uit het magazine

Roxit interviewde VRBZO zelf al eerder over de gedachten achter het zaakgericht werken, en de noodzaak voor een kernregistratie.

> Lees het interview op: https://www.roxit.nl/actueel/nieuwsberichten/2017/03/publicatie-in-brandweermagazine-vrbzo-gebruikt-combinatie-zaaksysteem-en-kernregistratie