Datalek melden

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 is elk bedrijf in Nederland verplicht datalekken te melden. Deze meldplicht houdt in dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voorheen CPB) geïnformeerd moet worden zodra een datalek is geconstateerd en het tot ernstige gevolgen kan leiden voor de bescherming van persoonsgegevens. 
Er is sprake van een datalek wanneer er een inbreuk is gepleegd op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Hoe dit meldpunt werkt en welke regels gelden kunt u terugvinden op de website van het AP.

Hoe gaat Roxit om met beveiliging en meldplicht?
Roxit neemt informatiebeveiliging heel serieus bij het ontwerpen en bouwen van haar software. Door middel van interne audits wordt onze software regelmatig gecontroleerd. Daarnaast heeft Roxit een Security Officer (Mariska Elbertsen) aangesteld om toe te zien op het naleven van het informatiebeveiligingsbeleid en het verzorgen van de opvolging van mogelijke meldingen van datalekken.

Bij de inrichting van de informatiebeveiliging maken we gebruik van de normen ISO 27001 en 27002, de ICT Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum en OWASP Application Security Verification Standard.   
U kunt er dus op vertrouwen dat wij als leverancier alle benodigde maatregelen nemen om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

Melding maken
Wilt u een datalek melden over producten of diensten van Roxit, dan kan dit via de knop hier rechts. U kunt deze melding anoniem versturen. Indien u een reactie van ons wilt ontvangen op uw melding, laat dan uw gegevens achter.

BIG
De gemeenten hebben zich gecommitteerd om eind 2016 te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging voor Gemeenten (BIG). De BIG heeft de norm ISO 27001 als uitgangspunt genomen, met hier en daar een uitbreiding. Roxit gaat graag in gesprek om gemeenten hierin te ondersteunen.

Op Computable.nl leest u meer achtergrond over Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).