Digitale transitie Veiligheidsregio's

Als sponsorpartner van het Brandweercongres 2017 “Dromers, Doeners, Doorzetters” organiseerde Roxit, in samenwerking met veiligheidsregio Hollands-Midden, een workshop speciaal voor Veiligheidsregio’s.

Tijdens de workshop “Digitaal (samen)werken” is gepresenteerd; hoe de transitie naar digitaal werken (stapsgewijs of in één keer) vormgegeven kan worden,welke keuzes hierin gemaakt dienen te worden en welke aandachtspunten er in dit traject naar voren kunnen komen.

Wie is Roxit?

Roxit werkt voor ruim 80% van de Nederlandse overheden als softwareproducent, –leverancier en als dienstverlener voor de informatiehuishouding. Dit betekent dat wij de specialisten van de overheid ondersteunen bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken voor opdrachtgevers, burgers en bedrijven. Lees meer over Roxit

Professionalisering veiligheidsregio’s

In de wereld van de brandweer is de laatste jaren veel veranderd. In plaats van één gemeente moet een gehele regio worden bediend. Daarnaast is de behoefte van onze klanten breder geworden dan alleen een vakspecifieke applicatie.

Een gevolg hiervan is dat we veiligheidsregio’s steeds verder zien professionaliseren waarbij ze zich als een dienstverlenende organisatie opstellen naar burgers, bedrijven en ketenpartners. Het onderling afstemmen van deze dienstverlening en het delen van informatie / (online) samenwerken is hierbij essentieel. Bovendien ontwikkelt de ICT zich door en biedt steeds meer en andere mogelijkheden. Verandering blijft voortdurend op de agenda staan. Lees meer over Veiligheidsregio's

Wat kunt u van Roxit verwachten?

De behoefte aan integrale ICT-ondersteuning in het kader van ‘Digitaal (samen)werken’ (zaak- en objectgericht werken inclusief communicatie met ketenpartners) is bij de veiligheidsregio’s zeer breed. Om op deze en toekomstige ontwikkelingen in te spelen biedt Roxit samen met haar zusterbedrijven, als opvolger van onder andere FirstWatch, een nieuwe totaaloplossing voor veiligheidsregio’s: Squit 20/20 suite

Squit 20/20 is modulair opgebouwd en bestaat uit diverse hoogwaardige componenten. Hiermee bieden we klanten ‘de vrije ruimte’ om te kiezen voor componenten die het beste passen, desgewenst in combinatie met reeds bestaande zaaksystemen, document management systemen of andere in gebruik zijnde toepassingen

Bekijk hier de presentatie: