Roxit voor Gemeenten

Gemeenten

De wereld waarin u werkt verandert snel. Gemeentelijke fusies, ambtelijke samenwerkingen zijn aan de orde van de dag. Ook draagt u taken over aan de Omgevingsdienst. Zaakgericht werken is gemeengoed.

Vanuit de Digitale Agenda 2020 zijn steeds meer ondersteuningsmiddelen beschikbaar, voorbeelden zijn BAG, BGT. Ook de techniek schrijdt voort: werken op verschillende devices is niet bijzonder meer, maar standaard. En de acceptatie voor werken in de “Cloud” neemt toe.

Bovendien dient de Omgevingswet zich steeds concreter aan. Terwijl het huidige werk doorgaat, onderneemt u de eerste stappen daarheen. De invoering van de Wabo heeft een grote impact gehad en de Omgevingswet zal dat ook hebben. Om te voorkomen dat het een ‘big bang’ wordt, is stap voor stap de juiste dingen doen het advies.

Voorsorteren om niet uitgerangeerd te raken is het devies!

Wat betekent Roxit hierin voor u?

De basis is en blijft dat u gewoon uw werk goed kan doen. Daarnaast besteden we veel informatie aan actuele thema's als ‘informatie delen', 'digitaal werken' en 'samenwerking'.

Met het Squit 20/20 Omgevingsdossier deelt u informatie met uw ketenpartners op een makkelijke manier. U kijkt samen naar dezelfde gegevens, Eén Bron, Eén Waarheid noemen we dit.

Met de verworvenheden van de Digitale Agenda 2020 werkt u toe naar volledig digitaal werken. Roxit vult dit in door de keten van aanvraag naar publicatie volledig te sluiten. Onze recente productreleases Squit 20/20 publiceren; de Digikoppeling Adapter OLO en het ontsluiten van basisregistraties zijn goede voorbeelden.

Samenwerking krijgt vorm door de grote hoeveelheid koppelingen die Roxit ondersteunt. De vakafdelingen kunnen zo optimaal communiceren met uw website; zaaksysteem en archief, van welke leverancier u die ook afneemt. Dat levert een grote keuzevrijheid, wij noemen dit “De Vrije Ruimte”.