Roxit voor Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten

Het takenpakket van Omgevingsdiensten is dynamisch, veelal komen er taken bij, soms gaan er taken af. De taken zelf worden producten die op kwantiteit én kwaliteit worden beoordeeld (PxQ). Transparantie naar en goed samenwerken met uw opdrachtgevers is de norm.

Het goed kunnen toepassen van de Landelijke Handhaaf Strategie en het uitvoeren van risicogestuurd toezicht is geen wens voor de toekomst, maar voor vandaag. Daarvoor is bestendige informatie is cruciaal, het hergebruiken daarvan in uw werkproces is een logisch vervolg.

Bovendien dient de Omgevingswet zich steeds concreter aan. Terwijl het huidige werk doorgaat, onderneemt u de eerste stappen daarheen.

Wat kunt u van Roxit verwachten? De basis is én blijft dat u gewoon uw werk goed kan doen. Daarnaast we veel aandacht aan actuele thema’s als ‘delen informatie’; ‘digitaal werken’ en ‘samenwerking’.
Met de verworvenheden van de Digitale Agenda 2020 werkt u toe naar volledig digitaal werken. Roxit vult dit in door de keten van aanvraag naar publicatie volledig te sluiten. Onze recente productreleases als Squit 20/20 publiceren; de digikoppeling adapter en het live ontsluiten van basisregistraties voor uw werk, zijn hier voorbeelden van.

Met de Squit 20/20 Suite heeft u een totaaloplossing die uw organisatie volledig ondersteunt. U werkt zaakgericht en borgt daarmee werkproces en archivering. Met een overzichtelijk dashboard houdt u uw opdrachtgevers op de hoogte van de strand van zaken.

Met het Squit 20/20 Omgevingsdossier oefent u uw vak uit. Adviezen en toezichtbevindingen legt u daar vast. U bouwt een overzichtelijk locatiegericht dossier op. Een dossier waarin informatie voor uw ketenpartners any time en any place beschikbaar is. U kijkt samen naar dezelfde gegevens, ‘een bron, één waarheid’ noemen we dit. Met Squit 20/20 Op Pad is uw toezicht 'state of the art' in het veld.