Roxit voor Provincies

Provincies

De Squit Suite van Roxit is het meest gebruikte pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen de Nederlandse overheid. Ook in de provinciale wereld heeft het zijn intrede gedaan. Door zijn flexibiliteit en veelzijdigheid is Squit XO de ideale software. Ook Squit iBis voor bodemdata is een veel geziene applicatie in de combinatie van provincies en gemeenten om data actueel en identiek te houden. Grootste voordeel hiervan is dat alle ketenpartners kijken naar dezelfde data; dit noemen wij één bron, één waarheid.

Voor een toekomstbestendige keuze is ook voor provincies samenwerking met ketenpartners en informatie-uitwisseling in de keten van belang. In dat geval is het goed om te weten dat Squit 20/20 bij alle partijen in die keten in gebruik kan worden genomen en het integrale proces binnen het omgevingsdomein ondersteunt.

Het Squit 20/20 Omgevingsdossier bevat uiteraard specifieke functionaliteit voor provincies, zoals het beheer van zwemwater binnen de regels van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ).