Roxit voor Waterschappen

Waterschappen

De Squit Suite van Roxit is het meest gebruikte pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen de Nederlandse overheid. Ook in de waterschapswereld heeft het zijn intrede gedaan. Door zijn flexibiliteit en veelzijdigheid is Squit XO de ideale software. Kortom: een goede keus voor u als waterschap.

Voor een toekomstbestendige keuze is ook voor waterschappen samenwerking met ketenpartners en informatie-uitwisseling in de keten van belang. In een aantal provincies wordt bijvoorbeeld gewerkt aan participatie van waterschappen in de omgevingsdiensten. In dat geval is het goed om te weten dat Squit 20/20 bij alle partijen in die keten in gebruik kan worden genomen en het integrale VTH-proces ondersteunt.

Het Squit 20/20 Omgevingsdossier bevat uiteraard specifieke functionaliteit voor waterschappen, waaronder Lozingen en Ontheffingen van de Keur.