Onze visie

De vrije ruimte

Welk extra voordeel zoekt u? Als het gaat om digitale dienstverlening en software producten die uw informatievoorziening gaan professionaliseren en innoveren? Grote kans dat u keuzevrijheid zoekt.

Het heeft ons bij Roxit altijd al beziggehouden. De vrijheid om te kiezen. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Het is een beetje een ‘kip en het ei’-verhaal. Ruimte heb je nodig om verder te groeien. Tegelijkertijd ontstaat nieuwe ruimte doordat je aan het groeien bent. En dat heeft Roxit de afgelopen jaren gedaan. Aan één stuk door. Ruimte creëren om verder te groeien.

Onze overtuiging is dat onze klanten vrijheid en ruimte nodig hebben om hun eigen bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te vullen. Zodat ze zelf makkelijk en efficiënt kunnen werken, en hun eigen klanten optimaal kunnen bedienen. Wij bieden daarvoor duurzame en werkbare oplossingen. Met oog en respect voor de vrijheid van de klant in zijn keuze voor producten, diensten, partners en ritme. Vanuit het besef dat digitaal werken meer is dan het elimineren van papier, bedenken en maken we software waarmee onze klanten en hun ketenpartners optimaal en flexibel digitaal kunnen samenwerken.

Altijd en overal.

Historie

Roxit werkt voor ruim 80% van de Nederlandse overheden als softwareproducent en –leverancier en als dienstverlener voor de informatiehuishouding. Dit betekent dat wij de specialisten van de overheid ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken voor burgers en bedrijven. De basis voor Roxit is gelegd in 2007 en inmiddels werken wij met zo'n 120 professionals vanuit Zoetermeer, Zwolle, Arnhem. In Den Bosch is Crotec te vinden dat sinds 2017 onderdeel uitmaakt van Roxit.

Portfolio

Ons productportfolio groeit constant. Neem bijvoorbeeld onze nieuwste software suite Squit 20/20, of onze andere suites Squit, Firstwatch, Dezta, RO-Totaal en C-SAM. Oplossingen voor bodem, het omgevingsdomein: vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening, ondergrond, brandveiligheid en GEO data. Stuk voor stuk software die bedacht en gemaakt zijn om generieke systemen uit te dagen. En met succes. Het werkt als standaard. Het voelt als maatwerk.

De standaarden die Roxit op tafel legt zijn snel inzetbaar doordat het geen logge ‘op maat’-constructies betreft. Standaardiseren zonder verplichte standaard. Met updates en innovatieslagen bent u hier veel flexibeler en gaan we continu mee met specifieke functies waar het vakgebied om vraagt. De koppelingen zijn doordacht, ook als het om koppelingen gaat met externe partijen. Integreren met uw bestaande generieke zaaksysteem bijvoorbeeld. De keuzevrijheid die wij zo belangrijk vinden. Hierin hebben we bovendien rekening gehouden met veel meer andere externe partijen, dan wie ook.

Dat onze producten optimaal moeten werken is Roxit heel veel waard. Omdat het u veel waard is. Onze software is voor u namelijk geen doel. Alleen maar een middel. Een middel dat goed moet werken zodat u zich kunt concentreren op de inhoud. Een inhoud die sowieso al meer en meer voor u wordt. We hoeven u niet te vertellen dat overheidsinstellingen steeds meer content gaan bewaren en beheren. En dat vraagt om ruimte en vrijheid in handelen.

Wij zijn Roxit. Wij bieden het voordeel van ‘De vrije ruimte’.

Roxit en MVO

We hebben een hele duidelijke visie als het gaat om het bieden van ruimte aan onze klanten. Onze overtuiging is dat onze klanten vrijheid en ruimte nodig hebben om hun eigen bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te vullen. Wij bieden daarvoor duurzame en werkbare oplossingen. Met respect voor de vrijheid van de klant in zijn keuze voor producten, diensten en partners. Ook als het gaat om koppelingen met externe partijen komt dit goed naar voren.

Het handelen naar onze visie heeft automatisch geleid tot duurzaam ondernemen. Zo zijn we sinds 2011 gecertificeerd voor de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Wij werken continu aan een goed werkklimaat, het invullen/creëren van diverse stageplaatsen en het tevreden houden van onze medewerkers én onze klanten. We nemen de kernthema’s van MVO-Nederland en de richtlijnen van ISO 26000 als leidraad voor de verdere uitwerking van ons beleid.

Bij het realiseren van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het van belang om samen te werken met de stakeholders van je organisatie. Wij zien hier twee hoofddoelgroepen: onze medewerkers en onze klanten. Beiden dragen dagelijks bij in de ontwikkeling van onze oplossingen en het waarborgen van onze continuïteit. Samen met hen pakken wij onze maatschappelijke kernthema’s aan.  We zijn en blijven hier druk mee bezig.

ISO 27001 is de ISO standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen. Roxit is gecertificeerd op ISO 27001. Dit betekent dat de medewerkers van Roxit werken conform de richtlijnen van deze standaard en dat zij haar beleid hier voortdurend op afstemt.

De datacenters en hostingpartners waar wij mee samenwerken voor onze softwareproducten zijn uiteraard ook ISO 27001 gecertificeerd.

Het behalen van de ISO certificering in 2011 was voor Roxit een belangrijke mijplaal. Het betekent dat we richting onze klanten voldoen aan de eisen over kwaliteit en milieu. Verder is het een bevestiging in het professionaliseren van onze bedrijfsvoering. Roxit is zowel ISO 9001 als ISO 14001 gecertificeerd.

Dezta Archiveren is door het European Certification Bureau gecertificeerd voor NEN 2082:2008. NEN 2082 bevat eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur. Kortgezegd komt het erop neer dat de opslag, bewaartermijnen, beveiliging, vernietiging en overdracht van informatie binnen applicaties voldoet aan de (wettelijke) eisen die worden gesteld aan systemen voor archivering van informatie (documenten, maar specifiek ook ruimtelijke plannen).

De Gold certificering is de hoogste onderscheiding haalbaar binnen de Microsoft®-competenties. Microsoft toetste Squit XO en baseerde zich bij het toekennen van het certificaat op de product- kennis, referenties en projectresultaten.
Deze Gold-status kent men enkel toe aan partners die duidelijk hebben bewezen dat ze over brede ervaring en kennis beschikken op het vlak van Microsoft-producten en Microsoft-oplossingen. Binnen Roxit is Squit XO getoetst en goed bevonden. Voor ons is dit een bekroning op het harde werken van alle collega's. En daar zijn we trots op!

Microsoft Gold Certified Partners genieten een breed pakket aan voordelen waaronder toegang tot producten, training en algemene ondersteuning. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening en advies nog beter op de wensen en behoeften van onze klanten afstemmen.

De input van onze klanten vinden wij heel belangrijk!

Roxit Gebruikersvereniging

Roxit is een vooruitstrevend, dynamisch en open bedrijf. Wij gaan voor een tevreden klant en focussen op oplossingen die werken. De input van onze klanten is van groot belang om een product te blijven leveren dat aansluit op de vragen uit de markt. Om mee te denken over de producten en diensten van Roxit is er de Gebruikersvereniging.

Wat doet de gebruikersvereniging?

De Gebruikersvereniging biedt een klankbord bij de ontwikkeling van onze verschillende producten en diensten. Het delen van ervaring, kennis, expertise en best practices zijn een belangrijk speerpunt. De adviezen van de Gebruikersvereniging worden gebruikt bij de doorontwikkeling van de producten en diensten van Roxit. De Gebruikersvereniging van Roxit is ontstaan in 2009 en heeft ruim 350 leden. De vereniging staat open voor medewerkers van alle organisaties die gebruik maken van één van de  Roxit producten.

Structuur, regioverdeling en groepen
Organisatorisch bestaat de Gebruikersvereniging uit een algemeen en een dagelijks bestuur en een vijftal gebruikersgroepen, te weten: Vergunningverlening, Toezicht en handhaving, Ruimte, Ondergrond en Veiligheid. Voor toekomstige productontwikkelingen is er de gebruikersgroep Visie & Ontwikkeling. Per gebruikersgroep is er onderscheid tussen regionale groepen (indien nodig vanwege omvang) en tijdelijke werkgroepen.

Participeren?

Meepraten over Roxit en onze producten? Aanmelden voor de Gebruikersverenging kan via het Roxit Klantportaal. U vindt op het klantportaal alle informatie over de verschillende groepen en de bijeenkomsten.