De Vrije Ruimte

Onze visie

Welk extra voordeel zoekt u? Als het gaat om digitale dienstverlening en software producten die uw informatievoorziening gaan professionaliseren en innoveren? Grote kans dat u keuzevrijheid zoekt.

Het heeft ons bij Roxit altijd al beziggehouden. De vrijheid om te kiezen. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Ruimte heb je nodig om verder te groeien. Tegelijkertijd ontstaat nieuwe ruimte doordat je aan het groeien bent. En dat heeft Roxit de afgelopen jaren gedaan. Aan één stuk door. Ruimte creëren om verder te groeien.

Onze overtuiging is dat onze klanten vrijheid en ruimte nodig hebben om hun eigen bedrijfsvoering naar eigen inzicht in te vullen. Zodat ze zelf makkelijk en efficiënt kunnen werken, en hun eigen klanten optimaal kunnen bedienen. Wij bieden daarvoor duurzame en werkbare oplossingen. Met oog en respect voor de vrijheid van de klant in zijn keuze voor producten, diensten, partners en ritme. Vanuit het besef dat digitaal werken meer is dan het elimineren van papier, bedenken en maken we software waarmee onze klanten en hun ketenpartners optimaal en flexibel digitaal kunnen samenwerken.

Altijd en overal.

Historie

Roxit werkt voor ruim 80% van de Nederlandse overheden als softwareproducent, en –leverancier en als dienstverlener voor de informatiehuishouding. Dit betekent dat wij de specialisten van de overheid ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken voor burgers en bedrijven. De basis voor Roxit is gelegd in 2007 en inmiddels werken wij met zo'n 120 professionals vanuit Zoetermeer, Zwolle, Arnhem. In Den Bosch is Crotec te vinden dat sinds 2017 onderdeel uitmaakt van Roxit.

Portfolio

Ons productportfolio groeit constant en blijvend in ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld onze nieuwste software suite Squit 20/20, of onze andere suites Squit, Firstwatch, Dezta, RO-Totaal en C-SAM. Oplossingen voor bodem, het omgevingsdomein: vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening, ondergrond, brandveiligheid en GEO data. Stuk voor stuk software bedacht en gemaakt om generieke systemen uit te dagen. En met succes. "Het werkt als standaard. Het voelt als maatwerk".

De standaarden die Roxit biedt zijn snel inzetbaar doordat het geen logge ‘op maat’-constructies betreft. Standaardiseren zonder verplichte standaard. Met updates en innovatieslagen bent u hier veel flexibeler en gaan we continu mee met specifieke functies waar het vakgebied om vraagt. De koppelingen zijn doordacht, ook als het om koppelingen gaat met externe partijen. Integreren met uw bestaande generieke zaaksysteem bijvoorbeeld. Hierin hebben we bovendien rekening gehouden met veel meer andere externe partijen, dan wie ook. Dat biedt u de keuzevrijheid die wij zo belangrijk vinden.

Dat onze producten optimaal moeten werken is Roxit heel veel waard. Omdat het u veel waard is. Onze software is voor u namelijk geen doel. Alleen maar een middel. Een middel dat goed moet werken zodat u zich kunt concentreren op de inhoud. Een inhoud die sowieso al meer en meer voor u wordt. We hoeven u niet te vertellen dat overheidsinstellingen steeds meer content gaan bewaren en beheren. En dat vraagt om ruimte en vrijheid in handelen.

Wij zijn Roxit. Wij bieden het voordeel van ‘De vrije ruimte’.