Gebruikersvereniging

De input van onze klanten vinden wij heel belangrijk!

Roxit is een vooruitstrevend, dynamisch en open bedrijf. Wij gaan voor tevreden klanten en focussen op oplossingen die werken. De input van onze klanten is van groot belang om een product te blijven leveren dat aansluit op de vragen uit de markt. Om mee te denken over de producten en diensten van Roxit is er de Gebruikersvereniging.

Wat doet de gebruikersvereniging?

De Gebruikersvereniging biedt een klankbord bij de ontwikkeling van onze verschillende producten en diensten. Het delen van ervaring, kennis, expertise en best practices zijn een belangrijk speerpunt. De adviezen van de Gebruikersvereniging worden gebruikt bij de doorontwikkeling van de producten en diensten van Roxit. De Gebruikersvereniging van Roxit is ontstaan in 2009 en heeft ruim 350 leden. De vereniging staat open voor medewerkers van alle organisaties die gebruik maken van één van de  Roxit producten.

Structuur, regioverdeling en groepen
Organisatorisch bestaat de Gebruikersvereniging uit een algemeen en een dagelijks bestuur en een vijftal gebruikersgroepen, te weten: Vergunningverlening, Toezicht en handhaving, Ruimte, Ondergrond en Veiligheid. Voor toekomstige productontwikkelingen is er de gebruikersgroep Visie & Ontwikkeling. Per gebruikersgroep is er onderscheid tussen regionale groepen (indien nodig vanwege omvang) en tijdelijke werkgroepen.

Participeren?

Meepraten over Roxit en onze producten? Aanmelden voor de Gebruikersverenging kan via het Roxit Klantportaal. U vindt op het klantportaal alle informatie over de verschillende groepen en de bijeenkomsten.