C-SAM centraal Geo-data actueel en veilig opslaan

SPOT

Met de wettelijke basisregistraties en e-dienstverlening groeit het aantal medewerkers dat toegang heeft tot ruimtelijke informatie. Daardoor neemt ook het aantal decentrale opslagplaatsen van geo-data in uw organisatie toe. Dat maakt het bewaken van de actuele, wettelijke informatie tot een belangrijke en praktisch lastige taak. Met C-SAM centraal heeft u een centrale opslagplaats die uw data bijeen brengt, actueel houdt en als SPOT (Single Point Of Truth) beschikbaar stelt.

Bijhouden en verversen

C-SAM centraal is een state of the art opslagplaats voor digitale (geo-)data. De applicatie haalt de data op uit de eigen en basisregistraties, controleert deze, slaat ze op, houdt deze uiteraard bij en stelt aldus aan gebruikers de actuele informatie ter beschikking.

Open gegevensmodel

Het gegevensmodel van C-SAM centraal is geschikt voor de landelijke standaard (RSGB). Dit helpt u om uw gegevenshuishouding en de daarop gerichte processen te optimaliseren. C-SAM centraal biedt toegang tot het gegevensmodel van het magazijn. U kunt dat vrij gebruiken en uitbreiden en zit dus niet aan de leverancier vast. Crotec is overtuigd van de kwaliteit van C-SAM centraal: als u er eenmaal mee werkt, wilt u niet anders meer.

 

Beschikbare basisregistraties:

 • BAG – adressen en gebouwen
 • BGT – grootschalige topografie
 • BRK - kadaster BRP - personen
 • NHR –nieuw handelsregister
 • WOZ – waardering onroerende zaken

Kenmerken

 

 • Inlezen alle gangbare CAD, GIS en Geo-databases
 • Automatische actualisering van de informatie
 • Kaartviewer voor het inzien, analyseren en combineren van gegevens
 • Geschikt voor RSGB en IMGeo, plustopografie en bijbehorende metadata
 • Toekomstgericht, schaalbaar, open en gestandaardiseerd groeimodel
 • Interface voor toegang tot het open gegevensmodel
 • Geschikt voor 3D-objecten t.b.v. CityGIStoepassingen (open CityGML-datamodel)
 • Ondersteuning van meerdere platforms: Oracle, PostGIS, SQL server

Veelzijdig

Behalve alle gangbare CAD-bestanden en GIS-databases leest C-SAM centraal ook gemakkelijk ‘tijdelijke’ geografische thema’s uit Excel- of shape-bestanden in. Bijvoorbeeld als u een interactieve themakaart wilt publiceren voor een optocht, festival of wegwerkzaamheden.

Professionele ondersteuning

Crotec en partner IntellinQ kunnen u ondersteunen bij de opzet en het beheer van C-SAM centraal. Hiertoe beschikken we over een professionele helpdesk, consultants en ontwikkelaars.