RoConsolideer Inzicht door overzicht

Ruimtelijk geordend?

De dynamiek van onze samenleving raakt ook uw informatievoorziening op het gebied van ruimtelijke ordening. Als gemeente wilt u dat medewerkers en burgers altijd en overal over actuele en correcte informatie kunnen beschikken. De dynamiek zorgt voor een continue stroom van wijzigingen. Daardoor ontstaat een stapeling van procedures en plannen en dreigen medewerkers en burgers al gauw het overzicht te verliezen.

Orde in de chaos

Crotec biedt een oplossing die de veelheid aan plannen (met vaak aanzienlijke overlap) terugbrengt tot één overzichtelijke beeld voor uw gehele grondgebied. Deze oplossing - RoConsolideer - combineert onherroepelijke bestemmingsplannen (IMRO 2008/2012) in één geconsolideerd beleidsthema.

Procedurelagen

De wettelijke kaders vertroebelen het overzicht. Plannen, herzieningen, gerechtelijke uitspraken kunnen op één locatie in beeld komen. RoConsolideer biedt de mogelijkheid om beleid te scheiden door gelaagdheid op basis van de volgende procedures:

  • Onherroepelijke plannen (ineengesneden)
  • Plannen waartegen beroep loopt
  • Vastgestelde plannen
  • Plannen in ontwikkeling

Onherroepelijke plannen (ineengesneden)
Aan de hand van de planstatus (IMRO2008) gecombineerd met de dossierstatus (IMRO2012) wordt bepaald of een plan onherroepelijk is. Onherroepelijke plannen worden ineengesneden tot een gemeentedekkende beleidslaag.

Plannen waartegen beroep loopt
Vastgestelde plannen waarvan de dossierstatus aangeeft dat er een beroep is ingesteld worden in deze laag getoond.

Vastgestelde plannen
De RO-standaarden kennen de planstatus ‘Onherroepelijk’. De Wro kent deze status niet, waardoor veel gemeenten vastgestelde plannen die onherroepelijk zijn geworden niet als zodanig opnieuw publiceren. RoConsolideer biedt vastgestelde plannen in een aparte laag aan. Om een complete laag met onherroepelijk beleid te kunnen opbouwen moet het plan (als nog) met de status onherroepelijk worden gepubliceerd.

Plannen in ontwikkeling
Plannen met een status eerder dan vastgesteld komen in een separate planlaag.

Overige plannen
Het bestaande wettelijke kader leidt tot een grote stapeling van plannen en planvormen. Naast gemeentelijk beleid kunnen er op een locatie ook plannen van de provincie of het rijk van toepassing zijn. Parapluplannen, beheersverordeningenen plannen van andere overheden komen later als separate laag beschikbaar.

RoConsolideer in de praktijk

Data bij de bron

RoConsolideer haalt de data bij de bron (de weblocatie waar iedere bronhouder haar plannen beschikbaar stelt) en stelt vervolgens de planlagen beschikbaar vanuit een ruimtelijke database.

Altijd herleidbaar

Administratieve data (zoals regels en toelichtingen) blijven direct vanuit de bron raadpleegbaar. Overlappende objecten of objectdelen worden uitgeknipt en bewaard in een historisch archief, dat bijvoorbeeld bij planschadeclaims kan worden geraadpleegd. Het oorspronkelijke plan blijft altijd herleidbaar.

Voorkomen van redundantie

Wanneer eenzelfde plan in een volgende fase beschikbaar komt, dan blijft de oude variant als historisch bestempeld in de database aanwezig. Historische plannen worden niet via de webservice aan de viewer toegevoegd. Via de directe databasetoegang zijn de historische plannen wel benaderbaar.

Open toepassing

RoConsolideer is een open toepassing die uitstekend samenwerkt met gestandaardiseerde raadpleegomgevingen. Vanzelfsprekend sluit het naadloos aan bij het Crotec-RoTotaal-concept. 

De open oplossing op basis van data bij de bron sluit 100% aan bij de doelstellingen van de Andere Overheid.