RoTekst Objectgericht planteksten opstellen

Tekstverwerker voor planteksten

RoTekst is een tekstverwerker, speciaal voor het opstellen van planteksten. De applicatie biedt u alle basisfunctionaliteit van een tekstverwerker, maar is qua mogelijkheden en interface geheel toegesneden op het maken van planteksten conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de bijbehorende standaarden.

Objectgerichte teksten

RoTekst vormt samen met RoPlan de objectgerichte creëeromgeving voor digitale plankaarten binnen de RoTotaal-suite van Crotec. Delen van teksten zijn eenvoudig te koppelen aan objecten in de bijbehorende plankaart. Medewerkers en burgers kunnen hierdoor in alle geëigende raadpleegomgevingen met een klik in de kaart alle relevante planinformatie raadplegen.

Procesgericht werken

RoTekst laat zich naadloos in uw werkproces integreren. Door een volledige ondersteuning van de geldende standaarden voor planteksten is uitwisselbaarheid gewaarborgd. RoTekst werkt met bibliotheken voor brondocumenten en ondersteunt een historische opbouw gedurende het volledige planproces. RoTekst importeert probleemloos gestructureerde teksten uit andere applicaties. In RoTekst bewerkte teksten kunt u eenvoudig exporteren naar bijvoorbeeld Word, HTML, XML of PDF.

Huisstijl

De structuur en opmaak worden centraal vastgelegd en vanuit RoTekst gestuurd. Medewerkers kunnen zich daardoor volledig richten op de inhoud van hun taak. RoTekst biedt u ruime mogelijkheden om zowel de digitale als de analoge uitvoer van teksten te laten voldoen aan uw wensen. Ondersteuning van uw huisstijl waarborgt herkenbaarheid van uw organisatie.

Kenmerken

  • Ondersteunt alle RO-standaarden die van toepassing zijn, waaronder STRI en PRPT.
  • Werkt met bibliotheken voor bron-, actuele- en afgeronde planteksten
  • Import van gestructureerde teksten vanuit Word of XML (PRPT)
  • Exporteert naar HTML, Word, PDF, XML (PRPT)
  • Huisstijl, sturing van structuur en opmaak
  • Slimme planteksten door standaardvelden, kruisverwijzingen en metadata

Plannen conform RO-standaarden

RoTekst vormt samen met RoPlan de objectgerichte creëeromgeving binnen RoTotaal. Teksten uit RoTekst zijn probleemloos te koppelen aan kaartobjecten uit RoPlan en andersom. Zo creëert u eenvoudig interactieve kaarten die medewerkers en burgers gemakkelijk via het web kunnen raadplegen.