Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Squit XO

Squit XO is het pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ruim 200 organisaties in Nederland maken al gebruik van één of meerdere Squit producten voor het verlenen van vergunningen, het behandelen van meldingen en bezwaarschriften, het registreren van klachten, het plannen en uitvoeren van toezicht en het bijhouden van gegevens van (milieu)inrichtingen.

Squit XO in uw organisatie


Squit XO is een pakket dat u breed in uw organisatie kunt inzetten. Squit XO bevat naast de Wabo namelijk ook de Wro, de Waterwet, APV, Drank & Horeca en Bijzondere Wetten. Daarnaast richt Squit XO zich steeds meer op de keten van vergunningverlening, toezicht, BAG en WOZ. Ook de komende tijd gaat die ontwikkeling door.

Koppelingen

Squit XO is te koppelen aan andere organisatiebrede pakketten, zoals basisregistraties, document managementsystemen en zakenmagazijnen. Squit XO kan ook gekoppeld worden aan financiële pakketten en uiteraard het Omgevingsloket Online (OLO). Met deze laatste koppeling is het mogelijk om aanvragen en bijlagen vanuit het OLO direct in Squit XO op te nemen.

Bij de ontwikkeling van koppelingen met andere pakketten maakt Roxit zo veel mogelijk gebruik van vastgestelde (open) standaarden. Deze standaarden zijn onder andere bepaald in overleg met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Zaakgericht werken

Squit XO biedt u de mogelijkheid om zaakgericht te werken op een groeiend aantal vakgebieden, zoals de Wabo, de Wro, de Waterwet, APV, Drank & Horeca en Bijzondere Wetten.

Squit 2Go

De gegevens die u in Squit XO registreert zijn niet alleen relevant op kantoor, maar voor de toezichthouder zelfs essentieel in het veld. Via Squit 2Go, onze oplossing voor mobiele handhaving, beschikt een toezichthouder ‘in het veld’ over alle actuele gegevens, tekeningen en documenten uit Squit XO, waarbij het ook mogelijk is aantekeningen te maken op de tekeningen of documenten. De resultaten van het toezicht komen via een koppeling ook weer terug in Squit XO. Daarnaast beschikt Squit 2Go over checklisten voor toezicht op het gebied van Bouw.

Met de komst van de Squit 20/20 suite en het Squit 20/20 Omgevingsdossier bieden wij ook Squit 20/20 Op Pad, een app voor toezichtstaken in het veld.

Implementatie

Software installeren en gebruiksklaar maken

Het kiezen van de juiste software is belangrijk, maar het bruikbaar maken voor de organisatie is nog belangrijker.
Als uw leverancier verzorgen wij als Roxit de installatie van de software, de eventuele migratie van bestaande systemen, maar ook de opleiding en overdracht naar uw beheerders. Want bij implementeren en beheren van nieuwe software komt er heel wat op uw organisatie af. Roxit ondersteunt u graag bij dit traject.

Afhankelijk van de aard van de modules die u heeft aangeschaft en uw werkprocessen adviseren we over en helpen we bij de inrichting en configuratie van onze software zodat de werkprocessen in uw organisatie optimaal worden ondersteund.
Wij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat u en uw medewerkers na oplevering prettig en efficiënt kunnen werken met onze software.

Servicedesk

Ondersteuning bij vragen of problemen

Om u te ondersteunen bij vragen en problemen hebben wij een professionele (“skilled”) Servicedesk en een Klantportaal voor u beschikbaar. Op het Klantportaal vindt u antwoorden op uw vragen, leest u handige tips & trucs, en kunt u kennis uitwisselen met medewerkers van Roxit en medegebruikers van de software.
Op de elektronische versie van de Servicedesk, RoxitReport, kunt u 24/7 vragen en problemen melden. De ervaren mensen van onze Servicedesk verzorgen ondersteuning in de vorm van elektronische of telefonische beantwoording van vragen en problemen, het remote of ter plekke verhelpen van problemen, het verzorgen van software updates, incident management en software monitoring.

Consultancy

Software inrichten en beheren

Bij implementeren en beheren van nieuwe software komt er heel wat op uw organisatie af. Roxit ondersteunt u graag bij dit traject, maar ook in de fase daarna. We hebben een gedreven en ervaren consultancyteam dat u helpt bij diverse werkzaamheden rond onze software. Wij bieden u uitstekend advies en ondersteuning met onze ervaren consultants.

Wilt u uw organisatie optimaal ontzorgen en snel gebruikmaken van de laatste release van de software? Dan is een servicecontract misschien wat voor u. Roxit verzorgt bij een nieuwe release de update voor u en richt de nieuwe functionaliteit in, zodat uw organisatie daar direct mee aan de slag kan. Een consultant van Roxit kan zijn werk op locatie doen, of ondersteuning op afstand bieden via een remote sessie. De aard van de werkzaamheden bepalen dit en zullen in overleg met u worden afgestemd.  

Opleiding

Kennis actueel en paraat

Digitalisering stopt niet met de aanschaf en installatie van software. Software helpt en ondersteunt, maar het zijn uiteindelijk de mensen die de knoppen bedienen en de keuzes maken. Daarom besteedt Roxit veel tijd aan opleidingen en cursussen.

Trainingen zijn vaak onderdeel van het implementatietraject. Daarnaast kunnen personele wisselingen of het 'opfrissen' van de kennis een aanleiding zijn om een cursus te volgen. Voor al onze producten zijn er verschillende trainingen beschikbaar, afhankelijk van de rol van de medewerker en het kennisniveau.